Program dla przedstawicieli


Program optymalizujący czas pracy przedstawicieli handlowych, wyposażony w automatyzację sprzedaży, która wpływa na zwiększenie obrotów finansowych w przedsiębiorstwie. Zawiera kompleksowe informacje na temat pracy przedstawicieli. Jest to doskonałe narzędzie zawierające wiele funkcji pozwalających na kontrolę handlowców z całego kraju.

Najważniejsze funkcje programu:

  • zawiera kompleksowe informacje na temat pracy przedstawicieli handlowych (raporty aktywności, zamówienia zrealizowane, stworzone oferty)
  • gromadzi informacje o wynagrodzeniach przedstawicieli, generowanych przychodach i kosztach oraz o wykorzystywanej flocie (samochód służbowy, telefon, laptop itp.)
  • automatyzacja sprzedaży ułatwia pracę użytkownika dzięki takim opcjom, jak: automatyczne wyliczenia cen, możliwość tworzenia promocji i wykorzystywanie gotowych cen w zamówieniach
  • użytkownik posiada dostęp do złożonych wniosków urlopowych, do bieżącego stanu dni urlopowych oraz posiada opcję składania wniosku urlopowego
  • ułatwia organizację, kontrolę i obsługę wszelkich procesów związanych z posiadaną flotą
  • zapewnia możliwość integracji z każdym dostawcą usług GPS
  • posiada wparcie dla 4 języków: polski, angielski, niemiecki, rosyjski; z możliwością szybkiego wdrożenia kolejnych języków